Norsk Kraft

Norsk Kraft er et uavhengig rådgivingsselskap innen fornybar energi, med hovedfokus på småskala vannkraft. Teamet i Norsk Kraft har vært pionerer i utviklingen av det norske småkraftmarkedet, og har i samarbeid med både grunneiere og industrielle utbyggere utviklet og finansiert kraftverk siden 1999. Betydelig erfaring og god bransjekunnskap tilfører kundene våre verdi i prosjektene vi er rådgivere for.

Norsk Kraft bistår blant annet falleiere med å utvikle egne fallrettigheter, samt yte rådgivningstjenester til et bredt spekter av private- og offentlige grunneiere og utbyggere. Vi har for tiden over 1 TWh under utvikling, med enkeltprosjekter varierende i størrelse fra 6 – 190 GWh. Vår bistand omfatter alle ledd i verdikjeden fra elv til ferdig kraftverk, og består blant annet av analyse, utredning, konsesjonshåndtering, prosjektledelse, kontraktshåndtering, avtaleinngåelse, finansiering, strømsalgsavtale og drift. Vår unike kombinasjon av industriell- og finansiell kompetanse gjør oss til en kompetent og god samarbeidspartner for våre kunder.

Kontakt oss

Norsk Kraft AS
Bergen
Tel: +47 22 83 69 00
Fax: +47 22 83 69 01

Grunneiere

skisse

Hvordan best utnytte din ressurs

Norsk Kraft kan på dine vegne gjøre hele eller deler av jobben fra elv til ferdig kraftverk. Vi jobber kun som rådgiver, det er alltid kunden som tar egne beslutninger. Du bestemmer, vi får jobben gjort. Grunneierbehov og prosjektkvalitet er bestemmende for hvilke råd som gis. Ved å benytte vår erfaring og våre modeller kan du beholde så mye som mulig av egne prosjektverdier, og du får skreddersydde løsninger som passer deg. Vi jobber etter en modell der vi tar en andel av merverdien vi tilfører ditt prosjekt, som oftest gjennom et engangshonorar. Siden de fleste fallrettseiere er privatpersoner med normal privatøkonomi tar vi betalt først når kraftverket realiseres, og betalingen kan finansieres via kraftverket.

Å håndtere realiseringen av et småkraftverk i egen regi er en krevende oppgave, og mange vil oppleve å møte på utfordringer. Dagens langsiktige kraftpriser er historisk lave, noe som øker prosjektrisikoen samt medfører at krav til egenkapital er økende. For mange prosjekter er det derfor behov for å ha en samarbeidspartner også på den finansielle siden. Vi i Norsk Kraft kan hjelpe deg med å fremforhandle avtale med tredjepart som sikrer deg størst mulig andel av verdiene. Hovedelementet i en avtale med kommersiell utbygger er at utbygger stiller kompetanse og kapital til rådighet, mens grunneier stiller fallrett og øvrige rettigheter til rådighet. Slike avtaler har gjerne en varighet på 40 – 60 år, og deretter ulike former for hjemfall til falleier.

Norsk Kraft kan blant annet bistå deg med å;

  • Lede hele prosessen fra elv til kraftverk
  • Fremforhandle kostnadseffektiv finansiering eller refinansiering, ofte helt uten egenkapital
  • Fremforhandle finansielle sikringsavtaler basert på avanserte modeller og risikostyring (produksjonsvolum-, kraftpris- og rentesikring)
  • Optimalisere prosjektene med hensyn til skatt
  • Utarbeide nødvendig avtaleverk
  • Benytte et bredt kontaktnett i småkraftbransjen, innen norsk kraftbransje og finansbransjen generelt, for å sikre pris og kvalitet i alle leveranser
  • Verdivurdere ditt småkraftverk

 

 

Rådgivere

Kontakt en av våre rådgivere for en uforpliktende samtale.

person
Roald Sjo

Administrerende direktør

Tlf: 952 36 340

person
Bård Moberg

Prosjekt- og utviklingssjef

Tlf: 911 71 678

person
Einar Sofienlund

Senior Prosjektutvikler

Tlf: 909 44 322

Rådgivning

skisse

De siste årene har teamet i Norsk Kraft bistått lokale og regionale kraftlag, grunneiere og større offentlige landeiere med ulike former for rådgivning. Vi har også omfattende erfaring som skjønnsmenn og meddommere, både innen jordskifte-, voldgifts-, tings- og lagmannsrett.

Forhandlinger med grunneiere, vurdering av avtaler, analyser, nåverdier, bistand til sikringsverktøy på finansiering eller strømsalg er eksempler på områder hvor Norsk Kraft har bistått sine kunder den seneste tiden.

Har du behov for bistand fra en uavhengig rådgiver innen vannkraft kan vi hjelpe deg!

Rådgivere

Kontakt en av våre rådgivere for en uforpliktende samtale.

person
Roald Sjo

Administrerende direktør

Tlf: 952 36 340

person
Bård Moberg

Prosjekt- og utviklingssjef

Tlf: 911 71 678

person
Einar Sofienlund

Senior Prosjektutvikler

Tlf: 909 44 322

Kontakt oss

Norsk Kraft AS er et datterselskap av Norsk Kraft Holding AS. Samlet tilbyr våre søsterselskap en rekke tjenester som kan bistå deg med utvikling, drift, og et eventuelt salg av ditt kraftverk.

NK Business Services er et regnskapsbyrå med spisskompetanse innen kraftverksrelaterte problemstillinger. En regnskapsfører med spisskompetanse innen kraftsektoren vil gi en ytterligere sikkerhet for kraftverkseier fra byggefase, til oppstart og drift. Ønsker du å lese mer, eller motta et uforpliktende tilbud, se www.nkbs.no

NK Funds bistår kunder med finansiell og strategisk rådgivning i forbindelse med investeringer og transaksjoner innen vann- og vindkraft. Mer informasjon finnes på www.nkfunds.no

 

 

 

Administrerende direktør: Roald Sjo pil
Prosjekt- og utviklingssjef: Bård Moberg pil
Senior Prosjektutvikler: Einar Sofienlund pil

Kontakt oss

knapp